logo

Vår kunnskap
Din løsning

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.

hero image 002

Om Oss

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.

Vi bistår innen de fleste saksområder, men arbeider spesielt med fast eiendom, ekspropriasjon og skjønn, avtaler/kontrakter, arbeidsrett, familierett, barnevern og saker mot offentlig sektor. Firmaet er lokalisert i Ulefoss i Telemark fylke.

Bjørbæk Advokatene samarbeider med AT-skog og Bondelaget.

Bjørbæk Advokatene ble startet høsten 2014 etter at advokatene Ann- Karin H. Bjørbæk og Espen Bjørbæk flyttet sin virksomhet fra et større advokatfellesskap i Porsgrunn. Fra vår lokalisering midt i Telemark, er vi i stand til å yte bistand til et stort område.

Bjørbæk Advokatene har bred erfaring fra prosesshåndtering i retten, jordskifteretten, forliksråd og fylkesnemnd. Vi bistår ved forhandlinger og i møte med offentlige instanser. Vi ønsker et godt og uformelt samarbeid med våre kunder, samtidig som vi gir høy faglig veiledning og bistand.

Vi ønsker gamle og nye kunder velkomne til å ta kontakt med oss!

Prisinformasjon

Vår salærsats vil normalt være fra kr 1.800,- til kr 2.500, per time med tillegg av 25 % mva., til sammen fra kr 2.250,- til kr 3.125,-.

Dersom du har krav på fri rettshjelp, skal prisen følge den offentlige salærsatsen som p.t. er kr 1180,- pr. time. For fritt rettsråd er egenandelen kr 1180,-. For fri sakførsel beregnes egenandel med 25 % av kostnadene, oppad begrenset til kr 9.440,-. Vi bistår ved avklaring om slik dekning foreligger.

En del kunder har rettshjelpsdekning under sin forsikring. Normalt vil forsikringsselskapene, hvor det innvilges slik dekning, dekke salærutgiftene fra det foreligger en tvist, med fradrag for en egenandel på kr 4.000,- og 20 % av det overskytende. Vi bistår ved avklaring om slik dekning foreligger.

Ytterligere spørsmål om salærberegningen og priser, vil bli gitt i tilknytning til den enkelte sak.

Våre Medarbeidere

adv image 04

Ann-Karin H. Bjørbæk

ADVOKAT

adv image 03

Anne Kari Ova Sønstebø

ADVOKATSEKRETÆR/EIENDOMSMEGLER MNEF