Forretningsområder

Eiendom

Kjøp/salg
Tomtefeste
Odel
Grensetvister

Forretningsjuss

Avtaler/kontrakter
Forhandling
Tvisteløsning

Familierett

Arv
Testament
Skifte
Barnefordeling/samvær

Barnevern

Undersøkelsessaker
Saker for Fylkesnemnda

Arbeidsrett

Avtaler/kontrakter
Forhandling
Tvisteløsning

Forvaltningssaker

Søknad/klage NAV
Søknad/klage UDI

Prosedyre

Vi prosederer saker for retten og andre instanser

Forhandlinger

Vi bistår i forhandlinger

Om Oss

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner. Vi bistår innen de fleste saksområder, men arbeider spesielt med fast eiendom, ekspropriasjon og skjønn, avtaler/kontrakter, arbeidsrett, familierett, barnevern og saker mot offentlig sektor. Firmaet er lokalisert i Ulefoss i Midt-Telemark. Bjørbæk Advokatene samarbeider med AT-skog, Bondelaget og Stamina Helse AS.

Bjørbæk Advokatene ble startet høsten 2014 etter at advokatene Ann- Karin H. Bjørbæk og Espen Bjørbæk flyttet sin virksomhet fra et større advokatfellesskap i Porsgrunn. Fra vår lokalisering i Midt- Telemark er vi i stand til å yte bistand til et stort område.

Bjørbæk Advokatene har bred erfaring fra prosesshåndtering i retten, jordskifteretten, forliksråd og fylkesnemnd. Vi bistår ved forhandlinger og i møte med offentlige instanser. Vi ønsker et godt og uformelt samarbeid med våre klienter, samtidig som vi gir høy faglig veiledning og bistand.

Vi ønsker gamle og nye klienter velkomne til å ta kontakt med oss!

Prisinformasjon

Vår salærsats vil normalt være fra kr 1.700,- til kr 2.200, per time med tillegg av 25 % mva., til sammen fra kr 2.125,- til kr 2.750,-.

Dersom du har krav på fri rettshjelp, skal prisen følge den offentlige salærsatsen som p.t. er kr 1121,- pr. time. For fritt rettsråd er egenandelen kr 1121,-. For fri sakførsel beregnes egenandel med 25 % av kostnadene, oppad begrenset til kr 8.480,-. Vi bistår ved avklaring om slik dekning foreligger.

En del klienter har rettshjelpsdekning under sin forsikring. Normal vil forsikringsselskapene, hvor det innvilges slik dekning, dekke salærutgiftene fra det foreligger en tvist, med fradrag for en egenandel på kr 4.000,- og 20 % av det overskytende. Vi bistår ved avklaring om slik dekning foreligger.

Ytterligere spørsmål om salærberegningen og priser, vil bli gitt i tilknytning til den enkelte sak.

Våre Medarbeidere

Espen Bjørbæk

Advokat
+47 976 24 012
Espen Bjørbæk jobber hovedsakelig med eiendomsjuss og juridisk bistand til næringsdrivende.

Han har skrevet hovedoppgave om regulering av festeavgifter på kontraktsmessig og ikke-kontraktsmessig grunnlag. Espen Bjørbæk har bred erfaring fra advokatvirksomhet etter å ha drevet egen virksomhet i mange år.

Fra 2006 til 2010 arbeidet han som advokat for Finnmarkseiendommen, som er eier av 96 % av all eiendom i Finnmark. Han var forhandlingsleder i forhold til større prosjekter på Finnmarkseiendommens grunn. Det var prosjekter som vind- eller vannkraft utbygginger, forsvarsprosjekter, flyplassutvidelser, gruvedrift og industriutbygginger. I denne perioden fikk han en unik erfaring med forhandlinger i et utfordrende spenningsfelt mellom kommersielle og politiske interesser.

Ann-Karin H. Bjørbæk arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, arv og skifte, samværssaker, barnevern og klagesaker mot offentlig instans som NAV og UDI. Hun har bred erfaring fra advokatvirksomhet og har håndtert en rekke saker for retten og fylkesnemnda. Hun prosederer også for retten.

Ann-Karin H. Bjørbæk har ellers arbeidet 10 år i forvaltningen. En erfaring som er nyttig i forhold til klagesaker mot offentlige instanser. Arbeidet i forvaltningen har bestått i saksbehandling og rådgivning ved trygdekontor/fylkestrygdekontor, Utlendingsdirektoratet og som juridisk rådgiver for Fylkesmannen i Finnmark.

Hos Fylkesmannen i Finnmark arbeidet hun i juridisk stab med ansvar for klagesaker etter Plan- og bygningsloven, overordnet tilsyn med kommunene, vergemål, fri rettshjelp og bistand i juridiske saker for fylkesmannen.

Anne Kari Ova Sønstebø

Advokatsekretær
+47 35 93 00 80
Anne Kari Ova Sønstebø har arbeidet som advokatsekretær siden 1983. Hun har bred erfaring med drift av advokatkontor. Hun har konsesjon som megler i eiendomsmeglingsvirksomhet. Anne Kari Ova Sønstebø bistår ved kjøp og salg av eiendom.

Kontakt oss

Bjørbæk Advokatene AS

+47 35 93 00 80

976 24 012 / 901 14 172

Kaldekjeldevegen 21, 3830 Ulefoss
- Postboks 14, 3831 Ulefoss