logo

Arbeidsrett

På dette området har vi god kunnskap og lang erfaring.

Vi bistår med råd og veiledning til arbeidsgivere i saker om oppsigelser, permitteringer og nedbemanning. Ved vårt samarbeid med Avonova, gir vi mange råd til bedriftseiere og arbeidsgivere underveis i en prosess.

Om du er arbeidstaker eller arbeidsgiver så gir vi deg smarte og gode råd både i forkant av og underveis i saker som gjelder oppsigelse, tvister, forhandlinger med mer.

Vi har lang erfaring med å bistå i forhandlingsmøter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dersom saken går videre til behandling i retten, bistår vi deg enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker.

Vi holder i tillegg kurs innenfor disse saksområdene spesielt rettet mot arbeidsgivere, så det er bare å ta kontakt hvis det er av interesse.

Vår kunnskap
Din løsning

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.