logo

Barnevern

Vi har god erfaring i å håndtere saker mot barnevernet og kan bistå deg med kontakten overfor dem, være med på møter og gi deg gode råd på veien.

Dette gjelder både i undersøkelsessaker ved bekymringsmelding og i de mer alvorlige sakene hvor barnevernet ønsker å overta omsorgen for barna.

Her er det viktig å ha med seg noen som har erfaring med slike saker og som kan gi gode og riktige råd på veien. Vi ønsker å være din støtte i en vanskelig tid og kan holde kontakten med barnevernet og saksbehandler på dine vegne.

Dette er et saksområde hvor det ofte gis fri rettshjelp.

Ved behov bistår vi også i saker for Fylkesnemnda.

Vår kunnskap
Din løsning

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.