logo

Familie- og arverett

Vi bistår i arvesaker, skiftesaker mellom ektefeller/samboere og i saker om samvær og barnefordeling.

Trenger du råd, veiledning eller hjelp til å skrive brev eller utarbeide avtaler så ta gjerne kontakt med oss.

Vi gir deg god informasjon om hvilke lovregler som gjelder og bistår i tvister når det gjelder forhandling og saker for retten.

Vi hjelper til med opprettelse av testament, ektepakter og samboerkontrakter. I tillegg kan vi foreta hele skifteoppgjøret i et dødsbo, med oversikt over verdier, betaling av gjeld og fordeling av arv.

Vi utarbeider også fremtidsfullmakter ved behov.

Vår kunnskap
Din løsning

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.