logo

Forretningsjus

Vi påtar oss oppgaver og tvisteløsninger ved ulike rettslige problemstillinger knyttet til avtalerett, kontraktsrett, kjøpsrett og inndrivelse av fordringer.

Vi utarbeider avtaler, gjennomgår forslag til avtaler og bistår ved tolkning og avklaring av inngåtte avtaler/kontrakter. Vi kan foreta due dilligence i forbindelse med kjøp/salg av selskaper. Vi bistår ved opprettelse og overdragelse av selskaper, herunder utarbeidelse av aksjonæravtale og vedtekter.

Vi arbeider med saker om kjøp og salg, reklamasjon, heving, erstatning med mer både for næringsdrivende og privat personer.

Vår kunnskap
Din løsning

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.