logo

Forvaltningsrett

Vi bistår i saker mot offentlige myndigheter som for eksempel NAV og UDI.

Vi hjelper gjerne til ved en søknadsprosess og vi bistår i klagesaker. Vår erfaring er at kjennskap til systemet og loven gjør det lettere å nå frem. Vi gir deg en vurdering av vedtaket og hvorvidt du bør klage.

Det kan være vel verdt å bruke advokat på å sjekke at vedtaket er riktig og innenfor regelverket. Vi når frem med mange klager.

Vi har særlig saker innenfor forvaltningsrett, folketrygdloven og utlendingsloven, men også andre type forvaltningssaker som gjelder utøving av offentlig myndighet.

Vår kunnskap
Din løsning

Bjørbæk Advokatene yter juridisk bistand til både næringsdrivende og privatpersoner.