Våre Medarbeidere

Espen Bjørbæk

Advokat
+47 976 24 012
Espen Bjørbæk jobber hovedsakelig med eiendomsjuss og juridisk bistand til næringsdrivende.

Han har skrevet hovedoppgave om regulering av festeavgifter på kontraktsmessig og ikke-kontraktsmessig grunnlag. Espen Bjørbæk har bred erfaring fra advokatvirksomhet etter å ha drevet egen virksomhet i mange år.

Fra 2006 til 2010 arbeidet han som advokat for Finnmarkseiendommen, som er eier av 96 % av all eiendom i Finnmark. Han var forhandlingsleder i forhold til større prosjekter på Finnmarkseiendommens grunn. Det var prosjekter som vind- eller vannkraft utbygginger, forsvarsprosjekter, flyplassutvidelser, gruvedrift og industriutbygginger. I denne perioden fikk han en unik erfaring med forhandlinger i et utfordrende spenningsfelt mellom kommersielle og politiske interesser.

Ann-Karin H. Bjørbæk arbeider hovedsakelig med arbeidsrett, arv og skifte, samværssaker, barnevern og klagesaker mot offentlig instans som NAV og UDI. Hun har bred erfaring fra advokatvirksomhet og har håndtert en rekke saker for retten og fylkesnemnda. Hun prosederer hovedsakelig i sivile saker.

Ann-Karin H. Bjørbæk har ellers arbeidet 10 år i forvaltningen. En erfaring som er nyttig i forhold til klagesaker mot offentlige instanser. Arbeidet i forvaltningen har bestått i saksbehandling og rådgivning ved trygdekontor/fylkestrygdekontor, Utlendingsdirektoratet og som juridisk rådgiver for Fylkesmannen i Finnmark.

Hos Fylkesmannen i Finnmark arbeidet hun i juridisk stab med ansvar for klagesaker etter Plan- og bygningsloven, overordnet tilsyn med kommunene, vergemål, fri rettshjelp og bistand i juridiske saker for fylkesmannen.